Categorieën

Privacybeleid Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products (WNP) 

Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products (WNP), gevestigd aan Weiweg 6, 6351 AC Bocholtz, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.taste-kreta.nl  TASTE[KRETA Weiweg 6 6351 AC Bocholtz
+31 6 4999 8 353
of via
taste-kreta@home.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Taste Kreta - Wellness-Natural-Products (WNP) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  Voor- en achternaam
-  Geslacht
-  Leeftijd (indien noodzakelijk wettelijke verplichting voor verkoop produkt) 
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-  Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via t
aste-kreta@home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van jouw betaling
-  Verzenden van onze nieuwsbrief
-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen     voeren
-  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  Om goederen en diensten bij je af te leveren
-  Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen uw voorkeuren. Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming
Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP)neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) tussen zit. Taste-Kretra - Wellness-Natural-Products(WNP) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CCV Shop, Acumulus On-line boekhouden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wellness-Natural-Products(WNP) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Taste Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Taste-Kreta Wellness-Natural-Products(WNP) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Taste-Kreta - Wellness[natural[products(WNP) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaar-heid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar taste-kreta@home.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wellness-Natural-Products(WNP) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Taste-Kreta - Wellness-Natural-Products(WNP) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via taste-kreta@home.nl 
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van aanbiedingen, kortingen en nieuwe produkten
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.